(dutch only)

Stichting Solar World Cinema is een ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. Conform de transparantievoorwaarden van ANBI hier een overzicht van onze gegevens:

Officiële naam
Stichting Solar World Cinema
KVK Nummer: 50403109
RSIN Nummer: 822721168

Contactgegevens
Jan Aartestraat 7-08
5017 EC Tilburg
Tel: 0031-618770355

Doelstelling
Stichting Solar World Cinema heeft ten doel het organiseren, realiseren en faciliteren van nationale en internationale  culturele en maatschappelijke aan film gerelateerde projecten met behulp van een mobiele bioscoop op zonne-energie, voor een zo breed mogelijk publiek; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Hoofdlijnen actuele plannen
Een benopte opsomming van plannen voor 2016 vind u hier.

Bestuur
Margreet Cornelis: Voorzitter / Secretaris
Hans Suk Bong Verkerk : Penningmeester

Jaarverslagen
In onze jaarverslagen verslagen leest u meer over de uitgeoefende activiteiten, het belongingsbeleid en onze missie.

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2013/2014

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2015 (volgt)
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013